โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายในโครงการฝึกอบรมประชาชน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายในโครงการฝึกอบรมประชาชน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 514 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมกับ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในโครงการฝึกอบรมประชาชน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1 จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับครู กศน.อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำจิตอาสา รวมจำนวน 30 คน เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรธ์ ฉายอภิรักศ์นายอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางเยาวลักษณ์ โฟลค์เมอร์ ผอ.กศน.อ.ดอยหล่อ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายพิษณุ พรมพราย และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ/ข่าว พิษณุ พรมพราย, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา