โลโก้เว็บไซต์ แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2945 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
จำนวน 19 หน้า.
ISBN 978-974-625-550-9 


เกี่ยวกับหนังสือ

แตงกวาเป็นพืชต่างถิ่นที่มาจากประเทศอินเดียแต่กลับเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยในทุกระดับจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ 
แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่เก็บรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แตงกวากว่า 16 สายพันธฺุ์ เป็นพันธุ์ผลสั้น 8 สาย พันธุ์ผลยาว 8 สายพันธุ์จนได้พันธุ์ที่มีความเหมาะสมแก่การขยายพันธุ์เป็นพันธุ์คัดใหม่คือ CMS1

 

สารบัญ

 • ความสำคัญของแตงกวา
 • ถิ่นกำเนิดของแตงกวา
 • ลักษณะทางพันธุศาสตร์
 • การจำแนกแตงกวา
 • ลักษณะประจำพันธุ์ของแตงกวาพันธุ์ CMS 1
 • สภาพแวดล้อมในการปลูกแตงกวา
 • แมลงศัตรูแตงกวา
 • โรคแตง
 • การเก็บเกี่ยว
 • ผังการปลูก
 • ภาคผนวก
 • อ้างอิง

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา