โลโก้เว็บไซต์ แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒: แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒ พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒: แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒ พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2046 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒: แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒ พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
จำนวน 16 หน้า
ISBN 978-974-625-580-6

 

เกี่ยวกับหนังสือ

แตงกวาเป็นพืชที่นิยมบริโภคในหมู่คนไทยในทุกระดับ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่สามารถทำรายได้ดีสำหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาสามารถนำไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิดหรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดองสำหรับส่งจำหน่ายต่างประเทศ
แตงกวาผลยาว เบอร์ 2 เป็นพันธุ์แตงกวาผลยาว ที่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แตงกวาที่รวบรวมสายพันธุ์จากหมู่บ้านต่างๆ มีผลผลิตฝักสดต่อไร่สูงและต้านทานโรคมีความกรอบอายุเก็บเกี่ยวสั้นและสามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาล 

 

สารบัญ

  • ความสำคัญ
  • ลักษณะทั่วไปของพืช
  • ลักษณะการเจริญเติบโตของแตงกวาผลยาว เบอร์ 2
  • สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม
  • พื้นที่ปลูก
  • ความเป็นมาของการพัฒนาพันธุ์แตงกวาผลยาว เบอร์ 2
  • การปลูกแตงกวาผลยาว เบอร์ 2
  • ผังการปลูก
  • ภาคผนวก

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา