โลโก้เว็บไซต์ ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ พันธุ์คัดเลือกใหม่  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ พันธุ์คัดเลือกใหม่ 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ พันธุ์คัดเลือกใหม่ 
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
จำนวน 16 หน้า
ISBN 978-974-625-579-0

 

เกี่ยวกับหนังสือ

ฟักทอง จัดเป็นผักในตระกูลแตงที่มีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานที่สุดชนิดหนึ่ง เกษตรกรไทยนิยมปลูกเป็นการค้า ส่วนใหญ่จะซื้อพันธุ์ลูกผสมที่มีราคาค่อนข้างแพงให้ผลผลิตสูงแต่ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อได้
พันธุ์ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1 เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาจากพันธุ์ฟักทองพื้นเมืองที่เกษตรกรเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมที่แตกต่างกันถึง 23 ลักษณะ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการต่อผู้บริโภคได้ต่อไป

 

สารบัญ

  • ความสำคัญ
  • ลักษณะทั่วไปของพืช
  • ลักษณะการเจริญเติบโตของฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1
  • สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม
  • พื้นที่ปลูก
  • แหล่งปลูกฟักทองในประเทศไทย
  • ความเป็นมาของการพัฒนาฟักทองพันธุ์พื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1
  • ลักษณะประจำพันธุ์ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1
  • การปลูกฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1
  • ผังการปลูก

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา