โลโก้เว็บไซต์ สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประเภท สายสนับสนุน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประเภท สายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปี 2564 ประเภท สายสนับสนุน ด้านสร้างชื่อเสียง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันคลายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบปีที่ 17 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถช.
ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, หนึ่งฤทัย แสงใส, เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา