โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  Talent Mobility  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 8365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ตามที่กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  Talent Mobility บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

             ได้แก่  นายยศนนท์ มหายศนันท์

         ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU  ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา