โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 513 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาบริบทและวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยว การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวบนฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โดยมี อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน, อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์ และ อาจารย์เอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน คณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เป็นวิทยากร ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และผู้นำชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จำนวน 20 คน ภายใต้ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข้อมูล/ภาพ กลุ่มงานโครงการพิเศษ (โครงการหลวง) สถช.
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา