โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ :  น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำหนังสือ : น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ :  น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ที่ URL :  https://cttc.rmutl.ac.th/news/20289-2022-11-14

 

 

*****************

 

น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

โดย มาลี ตั้งระเบียบ, สิทธิชัย จีนะวงษ์ และ กนกพงษ์ ศรีเที่ยง

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเพาะกล้า “น้อยหน่าเครือ” หรือ “น้อยหน่าป่า” พืชหายาก พบได้จากในป่าบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ เป็นคู่มือใช้ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ในรูปแบบพืชสมุนไพร

 

-การสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

*************************


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา