โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรม สานฮีตป๋าเวณี ปี๋ใหม่ล้านนา ยกฉัตรปูจ่า องค์พระเจ้าทันใจ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรม สานฮีตป๋าเวณี ปี๋ใหม่ล้านนา ยกฉัตรปูจ่า องค์พระเจ้าทันใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรม "สานฮีตป๋าเวณี ปี๋ใหม่ล้านนา ยกฉัตรปูจ่า องค์พระเจ้าทันใจ" พิธียกฉัตรมหามงคล และถวายน้ำสรง "พระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล" พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ณ ลานพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

ในโอกาสนี้ บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนด้านโสตทัศน์ศึกษา จัดเก็บภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดกิจกรรม

 

ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา