โลโก้เว็บไซต์ สถช. สนับสนุนงานด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย SROI ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. สนับสนุนงานด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย SROI ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน สนับสนุนบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานจัดเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" หรือ Social Return on Investment (SROI) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดผลทางสังคม และการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัย ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 40 ท่าน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และจากเขตพื้นที่ เชียงราย ลำปาง และน่าน ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ข้อมูล กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้  สถช.
ภาพ เจษฎา สุภาพรเหมินทร์, fb-สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา