โลโก้เว็บไซต์ สถช. ให้การต้อนรับ สพร. และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ให้การต้อนรับ สพร. และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 597 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ "มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile" เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ความเป็นมาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและคนไทย และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีแผนงานดำเนินโครงการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 และใช้โอกาสนี้เยี่ยมชมคลังความรู้ชุมชน ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ข่าว/ภาพ: รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา