โลโก้เว็บไซต์ สถช.ให้การต้อนรับคณะสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ ๔/๖๑ ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ดูงานสถาบันฯ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ให้การต้อนรับคณะสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ ๔/๖๑ ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ดูงานสถาบันฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 4/61 ณ วัดป่าถ้ำแกลบ เข้ามาศึกษาดูงานคลังความรู้ชุมชน และศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้เทคโนโลยีเซรามิค สถาบันสถ่ายทดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา