โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่พร้อมแนบไฟล์โปสเตอร์ผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาฯ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 " ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลอีสาน นครราชสีมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา