โลโก้เว็บไซต์ สถาบันฯ(สถช.) เข้าร่วมฟังนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันฯ(สถช.) เข้าร่วมฟังนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากร สถช.เข้าร่วมฟังนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) เข้าร่วมฟังนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยจาก รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เหตุและความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษ ม.44 จัดระเบียบ แก้ไขปัญหา แนวทางการบริหารพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางบริหารของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ภาพ/ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา