โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) จัดกิจกรรม Big Cleaning ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ณ สถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (Big Cleaning Mouth) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561) 

 

ภาพ: ดอน วิละคำ, นริศ กำแพงแก้ว, คเชนทร์  เครือสาร, วราภรณ์  ต้นใส
ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา