โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (Big Cleaning Mouth) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณศาลาราชมงคล ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, พิษณุ พรมพราย, เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, วรวิทย์ ณ วรรณมา, วราภรณ์  ต้นใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา