โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 571 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหารและบุคคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) นำโดย ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดนิวาสไพรสณฑ์ กิ่วแล หมู่ 11 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

 

ข่าว/ภาพ รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา