โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหาร และบุคคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ - สามเณร จำนวน 19 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว/ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา