โลโก้เว็บไซต์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานต้นแบบปฏิบัติด้านบริการวิชาการ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานต้นแบบปฏิบัติด้านบริการวิชาการ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดยอาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริการวิชาการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ร่วมกับคณะบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว รัชตพงษ์ หอชัยรัตน์
ภาพ พิษณุ พรมพรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา