โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 14 ปี | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 14 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 15 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 14 ปี ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างจิตสำนึกที่ดีชของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, พิษณุ พรหมพราย, นิรศ กำแพงแก้ว, วิษณุลักษณ์ คำยอง, วราภรณ์  ต้นใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา