โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-15 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2019-11-15

สถช. เป็นตัวแทน มทร.ล้านนาเข้าร่วมการประชุมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตลอดจนตัวแทนทีมนักศึกษา และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ "ถั่วเน่าเมอะ" กลุ่มแปรรูปถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ ซึ่งได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นรางวัล The Best กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบั... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยบิดาของอาจารย์กมล ศรีธิ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

นายนริศ กำแพงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนสถาบันฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่นายศรีวรรณ ศรีธิ บิดาของอาจารย์กมล ศรีธิ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านปินดก อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว รัตนาถรณ์ สารภี ภาพ ศิรประภา วงค์ชัย   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา