โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-05 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-05-05

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  และ นายวิษณุลักษณ์ คำยอง บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 539/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 และ ขอแสดงความยินดีกับ นายนริศ กำแพง... >> อ่านต่อ


แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 / คลังความรู้ แนะนำหนังสือใหม่

  แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 124 หน้า ปี พ.ศ. 2565 รายละเอียด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำ "แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในปีงบประมาณพศ. 2565 และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา