โลโก้เว็บไซต์ วิดีทัศน์สรุปข่าวกิจกรรมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำ เดือน พฤศจิกายน 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิดีทัศน์สรุปข่าวกิจกรรมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำ เดือน พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คลิกที่นี่
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]

โดย กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ความยาว : 6.25 นาที

เสียงสังเคราะห์ ResponsiveVoice Text To Speech (https://responsivevoice.org/)

 

วิดีทัศน์สรุปข่าวกิจกรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนี้


สถช.เตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 28 ตุลาคม ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารเรียนรวม และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17499-2021-11-09

 

 

สถช. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17489-2021-11-06

 

 

มทร.ล้านนา จัดประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติมาเป็นประธาน และ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17508-2021-11-11

 

 

ทีม U2T ต.สันกลาง การกู้ชีพปลา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 จากทีมผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือก 965 ทีม ทั่วประเทศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม Nile Creek Rescue คณะทำงานผู้จ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เป็นหัวหน้าโครงการ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากหัวข้อ การพัฒนาระบบเติมอากาศเพื่อแก้ปัญหาปลาน็อคน้ำ ด้านการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน ในกิจกรรมการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจากทีมที่ได้รับคัดเลือกทั่วประเทศจำนวน 40 ทีม U2T National Hackathon 2021 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
https://chumchons.rmutl.ac.th/news/17564-2021-11-19


 

มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำลูกประคบจากสมุนไพร ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายพิษณุ พรมพราย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำลูกประคบจากสมุนไพร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฎ วิทยาประภากร อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ กลุ่ม อสม.ตำบลป่าป้อง และประชาชนผู้สนใจในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17623-2021-11-26

 

 

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ์เส้นทางบ้านหลวงเชื่อมโยงสู่หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นางสาว หนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ์เส้นทางบ้านหลวงเชื่อมโยงสู่หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 1 คืน 2 วัน เพื่อเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิต ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบล รวมไปถึงการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของโหล่งขอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสมบูรณ์ ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว เชียงใหม่
https://chumchons.rmutl.ac.th/news/17619-2021-11-28


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา