โลโก้เว็บไซต์ วิดีทัศน์สรุปข่าวกิจกรรมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำ เดือน ธันวาคม 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิดีทัศน์สรุปข่าวกิจกรรมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำ เดือน ธันวาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]

โดย กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ความยาว : 5.57 นาที

เสียงสังเคราะห์ ResponsiveVoice Text To Speech

 

วิดีทัศน์สรุปข่าวกิจกรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

 

มทร.ล้านนา เทศบาลตำบลป่าป้อง และ รพ.สต.ดวงดี จัดบริการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK แก่กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านดวงดี ลงพื้นที่จัดบริการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยชุด ATK ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ณ อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17616-2021-12-01

 

มทร.ล้านนา เทศบาลตำบลป่าป้อง และ รพ.สต.ดวงดี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานใน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านดวงดี จัดส่งทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณ อาคารสำนักงาน ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบริเวณหอพักบุคลากรในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17647-2021-12-04 

 

สถช. ต้อนรับ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯ (สถช.)
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ ด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17659-2021-12-07

 

งานสรุปและปิดโครงการ U2T ตำบลแม่โป่ง
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ คณะทำงาน U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานสรุปและปิดโครงการ U2Tตำบลแม่โป่ง พร้อมส่งมอบตู้อบสมุนไพร ผลงานของคณะทำงานผู้จ้างงาน U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลแม่โป่ง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง และศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางทางเลือกประจำตำบลแม่โป่ง ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17681-2021-12-13

 


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 กิจกรรมจิตอาสา (การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ) การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17761-2021-12-23

 


สถช. ร่วมพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขา Outlet แม่เหียะ และจัดบูธแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวงในงานเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ และ พิธีเปิด "เทศกาล ดี-อร่อย โครงการหลวง Royal Project Fresh From Farm" โดยภายในงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง "ตุ๊กตาชาวเผ่าดาราอั้ง" ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากใบชาแห้ง สนับสนุนการบริหารจัดการขยะบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
https://cttc.rmutl.ac.th/news/18149-2021-12-24

 


สถช. ร่วมโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2564 ณ บริเวณลานบัว มทร.ล้านนา และ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณลานบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564
https://cttc.rmutl.ac.th/news/17824-2021-12-30

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา