โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสร้างความรู้ สร้างอาชีพ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสร้างความรู้ สร้างอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสร้างความรู้ สร้างอาชีพ
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 39 หน้า
ปีพิมพ์ 2562


รายละเอียด

“หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสร้างความรู้ สร้างอาชีพ” เล่มนี้ จัดทำโดย กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้มีส่วนขับเคลื่อน และสามารถให้ความรู้ พร้อมทั้งตัวอย่างการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เป็นแนวทางดำเนินงานในโครงการแหล่งองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดทำกระเช้าอาชีพเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมเพื่อสังคม และ โครงการธนาคารหน่วยกิต ภายใต้ยุททศาสตร์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นต้นแบบและข้อมูลในการใช้พัฒนาหลักสูตรอบรมที่จะได้ดำเนินการร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป

 

ประกอบไปด้วยหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตรที่ได้มาจากการรวบรวมผลงาน ต่อไปนี้

  • หลักสูตรจากโครงการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ภายใต้แผนงานโครงการตามพระราชดำริ และ หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตรที่ได้มาจากแผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง และ 
     
  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ของมหาวิทยาลัย รวม จำนวน 12 หลักสูตร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

URL : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/07/20220711103008_25170.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา