โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาทุนทางวัฒนธรรมในเมืองเก่านครลำปาง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาทุนทางวัฒนธรรมในเมืองเก่านครลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าโครงการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus  Group) โดยมี ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์  วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ประสานงานชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางจำนวน 150 คน เพื่อค้นหาทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษาลำปาง  จังหวัดลำปาง 

 

ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

ข้อมูล/ภาพ นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา