โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมถ่ายทอดสดระบบภาพและเสียงพิธี มอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมถ่ายทอดสดระบบภาพและเสียงพิธี มอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายทอดสดระบบ ภาพและเสียง ที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สูงวัยที่จบหลักสูตรปริญญาชีวิต "บัณฑิตปัจฉิมวัย" ประจำปี๒๕๖๑ที่มีอายุรวมกันกว่า ๒๐,๓๕๗ ปี จำนวน ๓๓๖ คน เข้ารับใบประกาศนียบัตร โดยมีพระราชโพธิวรคุณ  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ และมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ซึ่งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ

ข่าว: จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ 
ภาพ: พิษณุ พรมพราย,เจษฎา สุภาพรเหมินทร์

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา