โลโก้เว็บไซต์ kbs | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 Tags : kbs

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ
อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 / คลังความรู้

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ โดย ชิติ ศรีตนทิพย์, สันติ ช่างเจรจา, ยุทธนา เขาสุเมรุ, สัญชัย พันธโชติ, ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, สุนันท์ เลสัก เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560. จำนวน 33 หน้า ISBN 978-974-625-755-8 เกี่ยวกับหนังสือ :: หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ที่เป็นประโย... >> อ่านต่อ


การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / คลังความรู้

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ โดย สันติ ช่างเจรจา, ชิติ ศรีตนทิพย์, ยุทธนา เขาสุเมรุ, รุ่งนภา ช่างเจรจา, พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560. จำนวน 32 หน้า ISBN 978-974-625-754-1 เกี่ยวกับหนังสือ :: หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถอดเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 32 ทั้งหมด 32


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา