โลโก้เว็บไซต์ ทรัพยากรสารสนเทศงานบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมงานบริการวิชาการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ทรัพยากรสารสนเทศงานบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมงานบริการวิชาการ


หนังสือองค์ความรู้ มทร.ล้านนา KBS
วารสารวิชาการรับใช้สังคม JSES
วารสารแก้วปัญญา
ของ(ดี)มันต้องโชว์ (งานวิจัย มทร.ล้านนา)

 

งานสนับสนุนโครงการหลวง มทร.ล้านนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ถอดบทเรียนบริการวิชาการ
คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยี กับ สถช.

 

สารสนเทศอื่น ๆ

Go to top 1

 

หนังสือองค์ความรู้ มทร.ล้านนา KBS [32 รายการ]  

 

KBS No.32 เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

 

KBS No.31 เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก (2564)

 

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (2564)

 

 

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์

 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม

 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก

 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press)

 

 

การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน

 

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

 

 

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ

 

 

การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

 

 

มะกิ้ง ไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

 

 

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

 

การจัดการความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง

 

 

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

 

 

การจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing)

 

 

นักจัดการขยะชุมชน

 

 

การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

 

 

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 

 

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

 

 

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)

 

 

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

 

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

 

 

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

 

 

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

 

 

คู่มือการจัดการสวนลำไย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ

 

 

 

 

 

 

Go to top2

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม JSES  [9 รายการ] 

 

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

 

 

#

 

 

#

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

 

 

 

Go to top3

 

วารสารแก้วปัญญา [14 รายการ] 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2558)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

 

 

 

Go to top4

 

คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยี กับ สถช.[Soon!!]  

 

#

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top5

 

ของ(ดี)มันต้องโชว์ (งานวิจัย มทร.ล้านนา) [Soon!!]  

 

#

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top6

 

งานสนับสนุนโครงการหลวง มทร.ล้านนา [ 6 รายการ ] [Soon!!]  

 

คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน

 

ขั้นตอนการผลิต ชาอู่หลง

 

 

มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

 

 

คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก

 

 

กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร

 

 

เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า

 

 

 

Go to top7

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 10 รายการ ] 

 

คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ ๔

 

 

มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ พันธุ์คัดเลือกใหม่

 

 

แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒: แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒ พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

บวบเหลี่ยม: บวบเหลี่ยมพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top8

 

ถอดบทเรียนบริการวิชาการ [ 9 รายการ ]   

 

คลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์ - 2556

 

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม - 2560

 

 

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 9 องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - 2558

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

60 ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - 2558

 

ความรู้วิชาการสู่รูปธรรมของการบริการชุมชน ประสบการณ์จากพื้นที่ ชุดบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

 

 

ชุมชนเดินทาง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - 2557

 

 

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน - 2556

 

 

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - 2556

 

 

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 10 องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การประกอบอาชีพของภาคประชาชน - 2555

 

 

 

Go to top9

 

สารสนเทศอื่น ๆ [ รายการ ] [Soon!!]  

 

#

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top10

 

รายงานผลงานวิจัย มทร.ล้านนา Research report of RMUTL  

ระบบผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือบริการ สำหรับงานบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย RMUTL DATA Center Expertise information and service tools for academic services  

แนะนำบทความน่าอ่านวารสารแก้วปัญญา Recommended articles to read Kaewpanya Magazine  

แนะนำชุดความรู้ คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยี CTTC Techtalk  

คลังความรู้ชุมชน CTTC Knowledge Bank  

แก้วปัญญาชาแนล Kaewpanya Channal  

  

  

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา